Norges Kokkemesteres legater

Paul Schaltenbrands legat

Legatets formål er å fremme kokkefaget gjennom å yte økonomisk tilskudd til unge kokker som tar studier innen kokkefaget.

Styret kan årlig dele ut driftsresultatet det enkelte år samt en andel av legatets egenkapital utover grunnkaptialen, dog samlet ikke mer en kr 100 000,-
Utdeling skjer én gang i året, og da under banketten til NorgesCup for lærlinger.

Stipend kan bare tildeles kokker med fagbrev som aktivt utøver kokkefaget og stipendet skal brukes til studier innen kokkefaget. Studiene skal være klart faglig rettet og ha særlig vekt på den praktiske del av faget.

Stipendiatene må forplikte seg til å gi en skriftlig rapport eller utføre ett foredrag eller en annen aktivitet hvis det er mer passende og må gjøres under ett NKL arrangement etter studiet.
Rapporten skal kunne offentliggjøres.
Først etter levert rapport/annen aktivitet skal restsummen på 25% utbetales..

Styret bestemmer størrelsen på stipendene.
75% av stipendet utbetales etter offentliggjøring på Norgescup. Vinneren/e må innen 12 måneder fra tildeling ha utført sin søknad. Skulle så ikke skje vil ikke siste 25% bli utbetalt og NKL kan kreve 50% av utbetalt beløp tilbake fra kandidaten.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her