Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Demokratimidlene

LNU Demokratimidlene er ei støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg som samarbeider med barne- og ungdomsorganisasjonar i Aust-Europa. Formålet med ordninga er å styrka ungt sivilsamfunn i Aust-Europa og i Noreg.... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Alf J. Aareskjolds Minnefond

Alf Johan Aareskjolds minnefond er opprettet for å hedre den store innsatsen Alf Johan Aareskjold utførte innenfor musikklivet. Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknyt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, gi stipend og låne ut strykeinstrumenter til unge norske musikere, og gi støtte til organisasjoner uten relevant offentlig støtte. Samlingen av strykeinstru... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Anne Røflo Longva og Alf André Longvas Fond

Anne Røflo Longva og Alf Andrè Longvas Fond skal nyttast til å fremja norsk kulturarv, gjerne ved tiltak og påskjønningar til personar eller institusjonar som arbeider med litterære eller historiske emne e.l. og skriv på nynorsk. Ti... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Arild Wahlstrøms fond

Formål: Tiltak som kan øke forståelsen for Picasso i Norge, samt til norske tegnere og grafikere for å øke det kunstneriske og tekniske nivå. Samlet årlig utdeling i størrelsesorden 50–100.000 kr. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland oppbevarer arkiv fra hele fylket. Arkivene innbefatter både dokumenter, fotografier og lyd- og filmopptak fra både offentlig og privat virksomhet. Materialet strekker seg hovedsakelig fra midten av 1800-tallet og fr... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Audiovisuelle oversetteres fond

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2024 deles ut 20 rei... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bamsestipendet

I samarbeid med Namsskogan kommune, Grong Sparebank og Namsskogan Hotell deler Namsskogan Familiepark årlig ut et kunstnerstipend. Stipendet, som har fått navnet ”Bamsestipendet”, kan søkes av skapende kunstnere innen billedkunst, k... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

BandOrg

BandOrgs Frifondpenger er en tilskuddsordning til lokale musikkaktiviteter for band. Hva kan tilskuddet brukes til? - Innspilling, miksing og mastring - Trykking av CD og vinyl - Innspilling av musikkvideo - Musikk- og øvings... Les mer