Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Demokratimidlene

Demokratimidlene er ei støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg som samarbeider med organisasjonar i Aust-Europa. Formålet er å styrke det unge sivilsamfunnet i begge land. LNU Demokratimidlene er ei støtteordnin... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Alf J. Aareskjolds Minnefond

Alf Johan Aareskjolds minnefond er opprettet for å hedre den store innsatsen Alf Johan Aareskjold utførte innenfor musikklivet. Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknyt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, gi stipend og låne ut strykeinstrumenter til unge norske musikere, og gi støtte til organisasjoner uten relevant offentlig støtte. Samlingen av strykeinstru... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Anne Røflo Longva og Alf André Longvas Fond

Anne Røflo Longva og Alf Andre Longvas Fond skal nyttast til å fremja norsk kulturarv, gjerne ved tiltak og påskjøningar til personar eller institusjonar som arbeider med litterære eller historiske emne e.l. og skriv på nynorsk. Til... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Arild Wahlstrøms fond

Formål: Tiltak som kan øke forståelsen for Picasso i Norge, samt til norske tegnere og grafikere for å øke det kunstneriske og tekniske nivå. Samlet årlig utdeling i størrelsesorden 50–100.000 kr. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland oppbevarer arkiv fra hele fylket. Arkivene innebefatter både dokumenter, fotografier og lyd- og filmopptak fra både offentlig og privat virksomheter. Materialet strekker seg hovedsakelig fra midten av 1800-tallet og... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Audiovisuelle oversetteres fond

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting for fjernsyn, video og kino. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Reisestipend: Det skal i 2022 deles ut 25 reisestip... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bamsestipendet

I samarbeid med Namsskogan kommune, Grong Sparebank og Namsskogan Hotell deler Namsskogan Familiepark årlig ut et kunstnerstipend. Stipendet, som har fått navnet ”Bamsestipendet”, kan søkes av skapende kunstnere innen billedkunst, k... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

BandOrg

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. BandOrg gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder. BandOrgs støtteområd... Les mer