Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Demokratimidlene

Demokratimidlene er ei støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg som samarbeider med organisasjonar i Aust-Europa. Formålet er å styrke det unge sivilsamfunnet i begge land. LNU Demokratimidlene er ei støtteordnin... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Alf J. Aareskjolds Minnefond

Alf Johan Aareskjolds minnefond er opprettet for å hedre den store innsatsen Alf Johan Aareskjold utførte innenfor musikklivet. Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknyt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Arild Wahlstrøms fond

Formål: Tiltak som kan øke forståelsen for Picasso i Norge, samt til norske tegnere og grafikere for å øke det kunstneriske og tekniske nivå. Samlet årlig utdeling i størrelsesorden 50–100.000 kr. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Audiovisuelle oversetteres fond

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting for fjernsyn, video og kino. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Reisestipend. Det ble i 2017 delt ut 25 reisestipe... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bamsestipendet

I samarbeid med Namsskogan kommune, Grong Sparebank og Namsskogan Hotell deler Namsskogan Familiepark årlig ut et kunstnerstipend. Stipendet, som har fått navnet ”Bamsestipendet”, kan søkes av skapende kunstnere innen billedkunst, k... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

BandOrg

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. BandOrg gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder. BandOrgs støtteområd... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bera Evensens legat

Til: A. Personer i Nord-Norge som ved søknad viser at de gjør en verdifull innsats vedrørende egen utdanning i musikk og/eller utøvelse av sang og musikk. B. Økonomisk støtte til Harstads sangforeninger, musikkorps og orkestre. Unnt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Den norske Forfatterforenings legater

* Den norske Forfatterforenings vederlagsfond. Det kan søkes om følgende stipendier: A. 1–5-årig arbeidsstipend, - beløpet tilsvarer statens arbeidsstipend. B. Vederlagsfondets stipend (omfatter reise-, studie-, vikar- og prosjektst... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Det Norske Komponistfond

Fondet skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjanger. Støtten går til komponisthonorar for bestillingsverk til offentlige konserter, forestillinger, fremvisninger og tilsvarende. En eventuell støtte blir utbe... Les mer