Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fridthjov og Aagot Anderssens legat

Legatets midler skal i første rekke brukes til utgivelse av Fridthjov Anderssens verker. Stipend kan også ytes til musikalsk, ubemidlet ungdom for yrkesmessig utdannelse i musikk, fortrinnsvis til personer fra Nord-Norge. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond barn og unge

Frifond barn og unge fordeler midler til barn og unge over hele landet som vil drive forskjellige aktiviteter på fritiden. Hver gruppe kan søke om inntil 35 000 kroner per år. Frifond barn og unge gir tilskudd til blant annet å: By... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond musikk

Frifond musikk fordeler midler til musikkinteresserte barn og unge over hele landet. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år, og gruppa må bestå av minst tre personer. Søker må være en demokratisk organisasjon, f... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond organisasjon

Frifond organisasjon fordeler midler til landsdekkende, frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. For å få støtte må organisasjonen ha minst - 5 tellende lokallag fordelt på 2 fylker - 200 tellende medlemmer un... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Frifond teater

Frifond teater fordeler midler til teatergrupper med barn og unge over hele landet. Hver gruppe kan søke om inntil 40 000 kroner per prosjekt. Frifond teater gir tilskudd til blant annet teaterforestillinger, kurs, revyer, laiv, nys... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

G-Kultur

G-Kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen. Stiftinga G-Kultur vart oppretta i oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt på same tid. Føremålet med G-Kultur er å gje økonom... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Gustav Gundersens Fond

Fondet kan gi bidrag til prosjekter eller tiltak som styrker sang og musikklivet ved Steinerskolene i Norge. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, realistisk budsjett og referanser. Til årlig utdeling omkring k... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Harriet Backers Minnefond

Harriet Backers Minnefond vurderer å utdele ett eller to stipendier à kr 15.000,- til én eller to bildende kunstnere. Søkere - mannlige og kvinnelige - forutsettes å ha fullført 4-årig kunstfaglig utdannelse og å ha avholdt separatu... Les mer