Kunst/kultur/litteratur/musikk

John Fjeldbus Fond

Fondet kan gis til elever som vil lære å spille trekkspill, spesielt til unge spillere som har anlegg for instrumentet. Kan også gis til personer som har gjort seg bemerket med sitt trekkspill. Fondet kan også gi støtte til oppstart... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

John Savios stipend

Stipendet tildeles av Bildende Kunstneres Hjelpefond etter innstilling av SDSs (Sámi Dáiddacehpiid Searvi) Kunstneriske Råd. For å komme i betraktning må søkeren være samisk billedkunstner som i hovedsak bor og har sitt virke i Norg... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Johnny Ellings Legat

Er du en lovende musiker, kan du søke støtte fra Johnny Ellings Legat. ”Legatets formål er å yte bidrag til lovende norske musikere i form av stipendier eller på annen måte”, står det i statuttene. Johnny Ellings Legat er en privat... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Jomfrulandstipendet

Jomfrulandstipendet er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune, - det utdeles årlig under forbehold av at det avsettes midler under budsjettbehandlingen. Stipendet er normalt på kr 25.000 og kan søkes av kunstn... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Karel Lhavaty Minnefond

Til en ung figurteaterkunstner i etableringsfasen. Det kan søkes om studiereiser, idéutvikling eller annet fagrelevant. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Kunst i offentlige rom (KORO)

KORO skal legge til rette for, og stimulere til at utsmykking blir et vesentlig element i offentlige bygg og dets nærmeste omgivelser. Utsmykkingsfondet skal arbeide for å sikre høy kvalitet på offentlig utsmykking. Fondets formål s... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Lars Grønhaugs Minnefond

Stifelsen Lars Grønhaug Minnefond har som formål å være en kulturfaktor i Hurum kommune og gjennom sitt virke bidra til å øke mulighetene for aktive musikkutøvere av alle kategorier til å utvikle seg videre. Prisen gis til/ tilde... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Lindemans legat

Stiftelsen skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Støtteordningen gir tilskudd til informasjonstiltak i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål, spesielt i barne-... Les mer