Kunst/kultur/litteratur/musikk

Pianist Nils Larsens legat

Legatet som ble opprettet av pianist, komponist og pedagog Nils Larsen, har som formål å bidra til økonomisk hjelp ved selvstendige konserter for de av Norges fremste pianister som ønsker lansering utenlands. Det kan deles ut bidrag... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Rasmus Løland-stipendet

Rogaland fylkeskommune forvalter en egen barne- og ungdomslitteraturpris knyttet opp til minnet om forfatteren Rasmus Løland (1861-1907) fra Ryfylke. Stipendet er på 100 000 kroner og skal stimulere til økt produksjon av barne- og u... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Rettspresident Helge Klæstad og fru Lalla Klæstads legat

Det deles ut kr 50.000–100.000 hvert halvår fordelt på flere porsjoner. Til videregående utdannelse eller til innkjøp av instrumenter, til fordel for unge musikere. Det er en klar forutsetning at søkere må ha avsluttet vanlig ordinæ... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Rolf Uhlens Legat

Til støtte for formål som fremmer Esperanto-bevegelsen i Norge. a) Norsk Esperanto-Forbund, NSB Esperanto Forbund og eventuelle andre esperanto-organisasjoner eller instanser som arbeider for esperanto i Norge, kan søke om bidrag e... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Royal Caribbean Arts Grant

Royal Caribbean Arts Grant er et kunststipendprogram til støtte for yngre norske kunstneres videreutvikling. Det er et kunststipendprogram etablert for å støtte yngre norske billedkunstneres videreutvikling internasjonalt. Øvre alde... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Ruud-Wallenbergs Fond

Stipend til beste for unge, begavede sangere bosatt i Norge og Sverige ved å sette dem i stand til videre sangstudier. Det forutsettes at søkerne har til hensikt å velge sang som et yrke. Første gangs tildeling skal fortrinnsvis fin... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Rådet for folkemusikk og folkedans' støtteordninger

*Tiltaksmidler Beløp: 8.000–40.000 kr Titaksmidlene går til engangstiltak for norsk folkemusikk og folkedans.Det kan søkes om støtte tilknyttet: - feltarbeid - arrangering av kurs og faglige seminarer - publiseringer (utgivelse... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV)

1. Målgruppe Stipend fra Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV) kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

SceneFolk-fondet

Ordningen har som formål å bidra til økt kvalitet i den frivillige scenekunsten. Tilskuddene som utlyses skal stimulere til økt samarbeid mellom profesjonelle aktører og amatører. Hovedmålet er å sikre utvikling og fornyelse av det... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Scenetekstfondet

Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteaterbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fond... Les mer