Audiovisuelle oversetteres fond

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting for fjernsyn, video og kino. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO.

Reisestipend. Det ble i 2017 delt ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innenfor audiovisuelle media. Hvert stipend er på kr 17.500. Alle som arbeider med audiovisuell oversetting kan søke om stipend. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen nytte stipendet til en reise for å heve sin faglige kompetanse. Ved vurdering av søknadene vil stipendkomiteen legge til grunn: a) om søkeren er aktiv som audiovisuell oversetter i det året stipendet blir tildelt, b) hvor lenge søkeren har arbeidet med audiovisuell oversetting, c) hvor stort volum søkeren har produsert på de siste fem år, d) hvilken faglig nytte søkeren vil få av reisen som stipendet er knyttet til.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her