Det Norske Komponistfond

Fondet skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjanger. Støtten går til komponisthonorar for bestillingsverk til offentlige konserter, forestillinger, fremvisninger og tilsvarende. En eventuell støtte blir utbetalt direkte til komponisten/låtskriveren.

Komponister/låtskrivere og bestillere kan søke. Fondet innvilger normalt ikke støtte til søkere under kunstnerisk grunnutdanning.


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her