LNU Demokratimidlene

Støtteordningen gir tilskudd til samarbeidsprosjekt mellom nasjonale demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og tilsvarende partnerorganisasjoner i Russland, Ukraina, Georgia og Moldova. Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen av bærekraftige sivile samfunn.
Prosjektene som får støtte fra Demokratimidlene må være ungdomsstyrte. Prosjektene må bidra til støtteordningens langsiktige mål gjennom å ha bærekraftig organisasjonsutvikling som sitt overordnede mål. LNU definerer organisasjonsutvikling som en prosess hvor organisasjonene øker sin evne til å gjennomføre aktiviteter, løse problemer og å nå sine egne mål. Prosjektet må være til gjensidig nytte for organisasjonene i Norge og samarbeidslandet.
Det gis støtte til
- tiltak som har som mål å øke de deltakende organisasjonenes kapasitet til å gjennomføre aktiviteter gjennom for eksempel ledertrening, prosjektstyringskurs osv.
- tiltak for å styrke organisasjonenes representativitet og interne demokrati, herunder styrking av underrepresenterte grupper
- tiltak for å styrke faglig/politisk samarbeid innenfor temaene minoritetsrettigheter, demokratiske holdninger og praksis, menneskerettigheter, likestilling (herunder seksuelle rettigheter), klima- og miljøspørsmål, valgdeltagelse blant ungdom samt barns levekår
- tiltak hvor man gjennom gjensidig samarbeid styrker organisasjonenes kapasitet til å drive dialog- og forsoningsarbeid
- tiltak for å bygge opp nasjonale eller regionale nettverk av barne- og ungdomsorganisasjoner i Øst-Europa
- evalueringer av mangeårige samarbeidsprosjekter
- pilotprosjekter hvor formålet er å finne en partner, og vurdere mulighetene for gjennomføring av et større prosjekt som faller under retningslinjenes punkt 3 a–d
- informasjonsarbeid i Norge dersom dette er en integrert del av et prosjekt som ellers faller inn under retningslinjenes punkt 3 a-d
Følgende tiltak kan ikke støttes:
- sports- og idrettsarrangementer
- humanitære tiltak
- infrastrukturtiltak (her forstått som fysisk infrastruktur)
- lengre utvekslingstiltak
- religiøs forkynning/misjonering
- valgkampmateriell/direkte deltakelse i valgkamp
- kommersielle tiltak
- enkeltstående sosiale aktiviteter
- reisestøtte til deltagelse på landsmøter, generalforsamlinger o.l., dersom dette ikke er en del av et større samarbeidsprosjekt

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her