Journalistikk/presse

Mållaget i Kristiansands stipend for journaliststudenter

Mållaget i Kristiansand tilbyr stipend til journaliststudentar som ønskjer å bruke nynorsk i studiet og seinare i arbeidslivet. Søkjarar frå Agder er prioriterte, men kjem det ikkje gode søknader frå denne regionen, kan også andre f... Les mer

Journalistikk/presse

NRK-STUP

STUP er en studiepermisjonsordning til videre- og etterutdanning for journalistfaglige yrkesgrupper. NRK STUP disponerer i NRK vel en million kroner i året som deles ut i stipend til videre- og etterutdanning. Utdelingen foretas av... Les mer

Journalistikk/presse

Studiepermisjonsordningen for journalister

INDIVIDUELLE STIPENDER FRA STUP. Kan søkes av redaksjonelle medarbeidere i dags-, fag-, eter- og ukepresse (STUP) som er tilknyttet Journalistavtalen, i tillegg til frilansere (FRI-STUP) og ansatte i NRK (NRK-STUP). Målsettingen e... Les mer

Journalistikk/presse

Fagpressens vederlagsfond

Vi utlyser søkbare kompetansemidler én gang i året, medio desember. Midlene kommer fra Fagpressens vederlagsfond. Alle rettighetshavere kan søke på disse. Søknadene blir behandlet av Fagpressens fondsstyre i løpet av kort tid etter... Les mer

Journalistikk/presse

Nordisk reisestipend for journalister

Reisestipend for journalister Norad lyser ut inntil ti stipender à kr. 20.000 til journalister som ønsker å lage reportasjer om resultater av norsk utviklingssamarbeid. Målet med stipendordningen er å skape økt kunnskap og debatt o... Les mer

Journalistikk/presse

Pressens Stipendfond

Pressens Stipendfond stiller kr 250.000 til rådighet. Stipendet går til prosjekter med vekt på presseetiske og/eller pressejuridiske spørsmål. Stipendmidlene på dette området er finansiert av Ihlebæk-fondet. Fondet ble opprettet... Les mer

Journalistikk/presse

Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond

Norsk Redaktørforening mottar hvert år midler fra Kopinor som kollektivt vederlag for kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale produsert av norske redaktører. Dette er i størrelsesorden kr 1,7 millioner. Vederlagsfondet gir... Les mer

Journalistikk/presse

Barents-stipend

Til journalistisk arbeid som berører minst to land i Barentsregionen, og som skjer i et samarbeid mellom minst to journalister fra forskjellige land i regionen. Resultatet skal presenteres på årsmøtet til Barents Press. Prosjekt som... Les mer

Journalistikk/presse

Pressestipend fra Eksportutvalget for fisk

Formålet med stipendene er å gi journalister anledning til å gjøre seg kjent med markedene for norsk sjømat og tilegne seg kunnskap om eksport, handel og markedsføring av sjømat. Stipendbeløpet er inntil kroner 25. 000,- per motta... Les mer

Journalistikk/presse

Forum for plan- og bygningsretts stipend

Forum for plan- og bygningsrett gir hvert år kr. 20.000 i stipend i støtte for å skrive og publisere artikler, avhandlinger, bøker og annen faglitteratur innenfor plan- og bygningsrett. Stipendet kan gis til ett eller flere prosjekt... Les mer