Karina Jensens Minnefond

For pressefotografer og journalister, der stipendet skal gå til videreutvikling, utdanning eller prosjekter innen fotojournalistikk. Størrelse på stipendet avgjøres hvert år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her