Nordisk reisestipend for journalister

Reisestipend for journalister

Norad lyser ut inntil ti stipender à kr. 20.000 til journalister som ønsker å lage reportasjer om resultater av norsk utviklingssamarbeid.

Målet med stipendordningen er å skape økt kunnskap og debatt om dette temaet i norske medier.

I vurderingen av søknadene vil Norad legge vekt på:

Søkeren bør ha relevant erfaring og bakgrunn. Søknaden skal inneholde informasjon om søker, gjerne en CV
Søknaden bør inneholde en begrunnelse for hvorfor reisen skal gjennomføres
Søknaden bør inneholde en publiseringsplan
Norad ønsker variasjon i tildelingen når det gjelder ulike medier, publiseringskanaler og geografisk nedslagsfelt
Norad ønsker en god kjønnsfordelingVil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her