Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond

Norsk Redaktørforening mottar hvert år midler fra Kopinor som kollektivt vederlag for kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale produsert av norske redaktører. Dette er i størrelsesorden kr 1,7 millioner. Vederlagsfondet gir bl.a. støtte til faglige aktiviteter og studieturer i regi av NRs regionale foreninger. Det gis støtte til faglige aktiviteter sentralt - f.eks. ved støtte til gjennomføringen av kurs og andre opplæringstiltak for redaktører. Vederlagsfondet gir også støtte til diverse priser så som Den store journalistprisen, SKUP-prisen etc. Redaktører kan få individuell støtte fra Vederlagsfondet i form av stipend.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her