Pressens Stipendfond

Pressens Stipendfond stiller i 2018 kr 250.000 til rådighet.
Stipendet går til prosjekter med vekt på presseetiske og/eller pressejuridiske spørsmål.
Stipendmidlene på dette området er finansiert av Ihlebæk-fondet. Fondet ble opprettet i 1991 som en annerkjennelse av Hans-Andreas Ihlebæks store innsats i arbeidet med presseetiske og pressejuridiske spørsmål. Hans-Andreas Ihlebæk (1930-1993) var journalist i flere lokalaviser i årene 1957-1965, lektor ved Norsk Journalistskole 1965-1972, og generalsekretær i NP i årene 1972-1990.

Pressens Stipendfond disponerer samlede fondsmidler stilt til rådighet fra flere stipendgivere. Formål og beløp vil derfor kunne variere fra år til år.
Det kan i 2018 søkes om prosjektstøtte til kompetanse/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål med vekt på presseetiske og eller pressejuridiske spørsmål. Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner.
Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her