Studiepermisjonsordningen for journalister

INDIVIDUELLE STIPENDER FRA STUP.
Kan søkes av redaksjonelle medarbeidere i dags-, fag-, eter- og ukepresse (STUP) som er tilknyttet Journalistavtalen, i tillegg til frilansere (FRI-STUP) og ansatte i NRK (NRK-STUP). Målsettingen er å gi støtte til etter- og videreutdanning innen et spesielt område. Det kan søkes om dekning av følgende utgifter: Reise, overnatting, studieavgift og litteratur.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her