Handel/næringsliv

Oslohandelens utdanningslegat

Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Oslo-regionen til utdanning innen handel, eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen. Studiene/kompetanseheving, herun... Les mer

Handel/næringsliv

NHO Reiselivs legater

* Hans R. Larsens legat Legatet er for mennesker som driver med med mat og drikkefaglig videreutvikling. Alle som jobber innen dette, kan søke, legatet tilgodeser spesielt søknader som gir faglig kompetanseutvikling for utøveren og... Les mer

Handel/næringsliv

Nordkappklubbens stipend

The Royal North Cape Club (RNCC) - eller Nordkappklubben - deler ut stipend til ungdom som tar utdanning innenfor reiseliv. Bare søkere fra Nordkapp kommune kommer i betraktning, - søkere utenfor kommunen blir ikke vurdert. Det dele... Les mer

Handel/næringsliv

Negotias utdanningsstipend

Medlemmer i Negotia kan søke om stipend til etter- og videreutdanning eller omstilling innenfor forbundets organisasjonsområde. Stipend kan også tildeles der videreutdanning baseres på selvstudium. Det forutsettes minimum ett år med... Les mer

Handel/næringsliv

Studiefondet for siviløkonomer i Troms og Finnmark

Til siviløkonomer fra Troms og Finnmark som ønsker å utvide sine kunnskaper ved videregående studier og/eller praktikantopphold i inn- og utland, - fortrinnsvis med sikte på at kunnskapene skal komme næringslivet i de to fylkene til... Les mer

Handel/næringsliv

Masterstipend PwC

Advokatfirmaet PwC AS er et høykompetent og rendyrket firma med kjerneområder innenfor skatt, avgift, selskapsrett og transaksjonsstøtte. Vi tilbyr stipend til faglig engasjerte og dyktige studenter som ønsker å skrive masteravha... Les mer

Handel/næringsliv

Ellen og Axel Lunds legat

Til barn hvis far eller mor har vært leder i restaurant- eller hotellfaget, - eller i næringsvirksomhet tilknyttet reiselivet i Norge. Stipendiet skal benyttes til utdannelse i en av ovennevnte virksomheter. Kan også gis til barn hv... Les mer

Handel/næringsliv

Erik Schau-Larsens Minnefond

Erik Schau-Larsens Minnefond ble opprettet etter en testamentarisk bestemmelse fra Erik Schau-Larsen, som var eier og driver av Solstrand Fjord Hotell utenfor Bergen. Fondet ble senere tilført midler fra SND, NHO Reiseliv, bedrifter... Les mer

Handel/næringsliv

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Stipend

Chaîne des Rôtisseurs (Chaine) er et fransk gastronomisk broderskap med internasjonal tilslutning. Med ca. 25.000 medlemmer i 70 land har Chaine som formål å forene profesjonelle i restaurantbransjen med amatører med stor intere... Les mer

Handel/næringsliv

NIR Forskningsstipend

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) arbeider for å utbre kjennskap til immaterialrettighetene, særlig de industrielle rettighetene patent, design og varemerker. Du kan søke stipend hvis du oppfyller ett av krite... Les mer