Ellen og Axel Lunds Stiftelse

Stiftelsen deler ut stipend for videreutvikling innenfor hotell- og restaurantfaget. Stipendbeløpet kan deles i mindre stipend til yrkesfaglig eller ledelsesutdanning. Det kan også gis støtte til større arbeider med sikte på utvikling innen hotell- og restaurantfaget. Søknadsfrist: 1. juni. Søknaden må bl.a. inneholde: utdanning og praksis, eventuelt tillitsverv. Redegjørelse for studieopplegg (skoler, universitet, praksis) med relevante attester og vitnemål. Det forlanges skriftlig rapport etter studiet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her