Erik Schau-Larsens Minnefond

Erik Schau-Larsens Minnefond ble opprettet etter en testamentarisk bestemmelse fra Erik Schau-Larsen, som var eier og driver av Solstrand Fjord Hotell utenfor Bergen. Fondet ble senere tilført midler fra SND, NHO Reiseliv, bedrifter og enkeltpersoner i hotellnæringen samt studentene ved Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger. Fondet har som formål å bidra til kompetanseheving i den norske hotell- og restaurantnæringen gjennom internasjonale tilknytninger. Dette gjøres ved å gi støtte til norske studenter ved Cornell University i USA og andre anerkjente universiteter med utdanning innefor hotell- og restaurantnæringen. Fondet kan også støtte tiltak der en henter inn internasjonal kompetanse til hotell- og restaurantnæringen i Norge gjennom gjesteforelesere eller lærerutveksling. Fondets årlige tildeling varierer i henhold til avkastning og kvalifiserte søkere. Vi kan også gi støtte til kortere opphold ved kompetansehevende jobbutveksling i utlandet eller studieturer for personer som jobber som ledere eller ansatte i hotellnæringen. Lærlinger kan også søke. Det skrives en søknad som sendes på e-post til følgende adresse: eslfondet@gmail.com. Søknaden skal inneholde følgende deler: - Søkerens CV, - Hva søkes det penger til penger til og hvorfor?, - Hva koster det og hvordan skal det finansieres?, - Beskriv dine fremtidsplaner. Utdyp hvordan det du søker penger til vil hjelpe deg med å nå dine mål. - Hvordan tror du at internasjonal erfaring og kontakter kan forbedre dine prestasjoner i en fremtidig karriere?

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her