Studiefondet for siviløkonomer i Troms og Finnmark

Til siviløkonomer fra Troms og Finnmark som ønsker å utvide sine kunnskaper ved videregående studier og/eller praktikantopphold i inn- og utland, - fortrinnsvis med sikte på at kunnskapene skal komme næringslivet i de to fylkene til gode. Det forutsettes medlemskap i Siviløkonomene samt botid i Troms eller Finnmark i 2 år og at søkeren fortsatt bor der. I særlige tilfeller kan styret gjøre unntak fra denne regelen. Stipendiebeløp: Vanligvis porsjoner à kr 10–20.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her