Landbruk/skogbruk/fiske

Yara stipend

Stipendets formål er å fremme rekruttering til fagfeltet Plantevitenskap og relaterte fagområder ved UMB. Stipendet skal tildeles studenter som arbeider med sin mastergrad innen Plantevitenskap, eller tilgrensende fagområder som f.e... Les mer

Landbruk/skogbruk/fiske

Oddleiv Korsnes' minnefond

Stipendet er et tilbud til personer som studerer fiskerifag/fiskerirelaterte fag på universitet/høgskoler. Stipendet kan gis både til enkeltpersoner og grupper av studenter. Formålet med stipendordningen er å bidra til utvikling og... Les mer