Oddleiv Korsnes' minnefond

Stipendet er et tilbud til personer som studerer fiskerifag/fiskerirelaterte fag på universitet/høgskoler. Stipendet kan gis både til enkeltpersoner og grupper av studenter. Formålet med stipendordningen er å bidra til utvikling og markedsføring av norske sjømatprodukter. Stipendene gis som bidrag til studieopphold i utlandet for praktisk utdannelse og ervervelse av bransjekunnskaper. Der kommer i betraktning personer som har den nødvendige teoretiske bakgrunn og særlig forutsetninger for å kunne gjøre stipendene fruktbringende, og som har kvalifikasjoner for å kunne bidra til utvikling og markedsføring av norske sjøprodukter. De som ønsker bidrag fra fondet skal sende inn søknader med opplysninger om planlagt utdannelse. Søknaden må inneholde plan om studieopphold i utlandet og en erklæring om at vedkommende disponerer det øvrige beløp som oppholdet i utlandet antas å ville koste. Eventuelle bidrag fra andre finansieringskilder skal framkomme av finansieringsplanen. I budsjettet skal studentsatser brukes på kost og overnatting. Studentsatsen utgjør 20 % av Statens regulativ.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her