Yara stipend

Stipendets formål er å fremme rekruttering til fagfeltet Plantevitenskap og relaterte fagområder ved UMB. Stipendet skal tildeles studenter som arbeider med sin mastergrad innen Plantevitenskap, eller tilgrensende fagområder som f.eks. bruk av planter som fôr. Yaras stipend skal stimulere FOU som bidrar til å styrke en bærekraftig norsk matproduksjon og heve kvaliteten på norsk mat. Søkere må hovedsakelig bo og virke i Norge.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her