Religion

Christopher Bruun Stiftelsen

Christopher Bruun-stiftelsen er en stiftelse, ”opprettet til beste for Den norske kirke” med det formål ”å gi prester og teologer hjelp til praktisk og teoretisk å makte de oppgaver kirken til enhver tid er stillet overfor i norsk f... Les mer

Religion

Ansgarskolens legater

* Ansgarskolens Mediefond. Til lovende talenter blant skolens nåværende og tidligere studenter med sikte på deres videre utdannelse i kristelige / kulturelle emner og medieforskning. Formålet inkluderer studier som dels retter seg m... Les mer

Religion

Medie-legatet

Medie-legatet er knyttet til Gimlekollen Mediesenter Kristiansand. Legatet kan gi støtte til kompetanseutvikling utover en mediefaglig grunnutdanning eller realkompetanse for følgende formål: øke kompetanse for kristne lærere innen... Les mer

Religion

Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Stiftelsen støtter formål ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hvert års midler skal gå til - å spre informasjon om Det teologiske fakultets arbeid og å opprettholde kontakt mellom fakultetet og personer som er ut... Les mer