Ansgarskolens legater

* Ansgarskolens Mediefond. Til lovende talenter blant skolens nåværende og tidligere studenter med sikte på deres videre utdannelse i kristelige/ kulturelle emner og medieforskning. Formålet inkluderer studier som dels retter seg mot mediebruk i kristen sammenheng og dels mot studieprosjekter som fremmer kristen kultur i en bred sammenheng. Stipendier er ikke begrenset til søkere med tilknytning til Ansgarskolen og Det Norske Misjonsforbund, men disse vil ha fortrinnsrett. Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet og hva det skal benyttes til, samt en finansierings- og budsjettplan.
* Mosvolds legat. Til utdanning og videreutdanning av kvinner og menn som ønsker å arbeide innen Det Norske Misjonsforbund (DNM). Det prioriteres grunndutdanninger, - primært ved Ansgarskolen. Likeledes prioriteres lengre, kompetansegivende etterutdanning fremfor kortere kurs, - og søkere som er medlemmer i eller er i aktiv tjeneste innen DNM foretrekkes.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her