Christopher Bruun Stiftelsen

Christopher Bruun-stiftelsen er en stiftelse, ”opprettet til beste for Den norske kirke” med det formål ”å gi prester og teologer hjelp til praktisk og teoretisk å makte de oppgaver kirken til enhver tid er stillet overfor i norsk folkeliv”. Formålet skal søkes virkeliggjort ved samling til stillhet og studium, konferanser og kurs, hovedsakelig knyttet til Hamar bispedømme, og ved støtte til personer og tiltak gjennom bidrag og utdeling av stipend. Det gis ikke støtte til ordinære teologistudier. Søknader skal være styret i hende i god tid før formålet for støtten er gjennomført. Totalt til utdeling ca. kr 25 000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her