Pastor Peter Anker Stabel og hustru Barbara Borchgrevink Legat

Utdeles til kvinnelige teologistudenter, eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn. Legatstyret har rett til å prioritere ugifte kvinner eller søkere som er etterkommere etter stifteren - Sofie Emilie Stabels - foreldre eller venner. Tidligere mottakere av legatmidler vil fortsatt kunne innvilges legatmidler. Størrelsen av legatmidler til utdeling fastsettes av styret etter fri vurdering av søkerens behov.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her