Teknikk/arkitektur

Wikborg Reins stipendordning

Wikborg Reins stipendordning omfatter inntil tre stipendier per år, hvert på kr. 25.000, til dyktige studenter som ønsker å skrive en 10-vekttalls avhandling eller en annen type avhandling om et forretningsjuridisk eller sjørettslig... Les mer

Teknikk/arkitektur

Margit og Herman Christensens legat

Legatet gir støtte til unge, konservative studenter, som er under marin teknisk universitetsutdannelse. Søknaden må vedlegges: - Attest fra universitetet og siste karakterutskrift derfra. - Egen og foresattes ligningsattes... Les mer

Teknikk/arkitektur

Oslo Arkitektforenings fond for videreutdanning

Oslo Arkitektforenings fond for videreutdanning er en sammenslåing av tidligere ”Arkitekt og riksantikvar Herm.M. Schirmers legat til fremme av norsk arkitektur og anvendt kunst”, ”Carl Michael Egers legat” og ”Kristiania Arkitektfo... Les mer

Teknikk/arkitektur

Gustav Lorentzens stipend

Gustav Lorentzens stipend tildeles etter skriftlig begrunnet søknad til Norsk Kjøleteknisk Forening, og kan benyttes til reiser, utviklingsarbeid, studier etc. med fordypning innen det kuldetekniske området. Stipendet skal ikke bru... Les mer

Teknikk/arkitektur

FLTs utdanningspris

Forbundet for ledelse og teknikks utdanningspris på 150.000 kr. Prisen skal honorere gode studentoppgaver innen forbundets organisasjonsområde og fremragende arbeid med kompetanseutvikling og livslang læring. Både tekniske f... Les mer

Teknikk/arkitektur

Stipendordning ved Norsk Vannforening

Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger. Norsk vannforenings virksomhet skal kjenneteg... Les mer

Teknikk/arkitektur

KRIAs Misjonsstipend for ingeniørstudenter

KRIA (Kristne Ingeniører og Arkitekter) deler ut stipender til ingeniør- og arkitektstudenter. Formålet med dette er å la stipendiaten få oppleve misjonsmarken, slik at stipendiaten kan finne ut hvorvidt misjonsarbeid er noe for han... Les mer

Teknikk/arkitektur

L. A. Engers Legat

Det bevilges penger til fremme av lovende oppfinnelser eller eksperimenter på det tekniske eller industrielle område, særlig sådanne som antas å kunne få økonomisk betydning for Norges næringsliv. Les mer