Arkitekt Ingolf Danielsen og hustru Hildur Danielsens legat for arkitektstuderende

Styret i Bergen Arkitektforening deler årlig ut to legatporsjoner (a kr. 10.000) til evnerike, ubemidlede arkitektstudenter født i Bergen, til hjelp til hans/hennes studieopphold ved NTNU i Trondheim, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo eller Bergen Arkitekthøgskole

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her