KRIAs Misjonsstipend for ingeniørstudenter

KRIA (Kristne Ingeniører og Arkitekter) deler ut stipender til ingeniør- og arkitektstudenter. Formålet med dette er å la stipendiaten få oppleve misjonsmarken, slik at stipendiaten kan finne ut hvorvidt misjonsarbeid er noe for han/henne.

Stipendmottakeren kan gjerne selv skaffe seg en samarbeidspartner, fortrinnsvis en norsk misjonsorganisasjon. Alternativt er det mulig å reise ut gjennom IUG (Ingeniører Uten Grenser) eller en bistandsorganisasjon. Sistnevnte alternativ vil kreve en ekstra vurdering på bakgrunn av hvorvidt søkerens personlige motivasjon er i henhold til KRIA sitt formål. Støtte fra KRIA skal dekke direkte utgifter i forbindelse med reise og opphold, men ikke lommepenger.

Det forutsettes at stipendiaten etter hjemkomst kan formidle gjennom presentasjon og bilder, til KRIA sine medlemmer enten på et årsmøte, eller ved en annen passende anledning. I tillegg må stipendiaten lage en kort skriftlig rapport fra oppdraget, som KRIA kan dele med sine medlemmer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her