Margit og Herman Christensens legat

Legatet gir støtte til unge, konservative studenter, som er under marin teknisk universitetsutdannelse.

Søknaden må vedlegges:

- Attest fra universitetet og siste karakterutskrift derfra.
- Egen og foresattes ligningsattest.
- Egenerklæring om konservativ holdning.

Kun søkere til avd. 160 ved NTNU eller tilsvarende kommer i betraktning. Studenter i studiets siste avdelinger prioriteres.

Årlige utdelinger utgjør til sammen ca. kr. 30.000,-.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her