Oslo Arkitektforenings fond for videreutdanning

Oslo Arkitektforenings fond for videreutdanning er en sammenslåing av tidligere ”Arkitekt og riksantikvar Herm.M. Schirmers legat til fremme av norsk arkitektur og anvendt kunst”, ”Carl Michael Egers legat” og ”Kristiania Arkitektforenings Reservefond”. Stipendet skal anvendes til videreutdanning, studieturer etc. som fremmer personlig arkitektfaglig kompetanse og som i tillegg har interesse for et større fagmiljø. Stipendet skal tildeles et medlem av OAF som ved skriftlig søknad redegjør for hvordan midlene skal anvendes og begrunner hvorfor en slik anvendelse vil kunne inspirere et større fagmiljø. I løpet av 2 år etter at stipendet er mottatt må stipendiaten innberette til OAF enten i form av en skriftlig rapport eller en muntlig fremleggelse i et av OAFs medlemsmøter. På hvilken måte innberetningen skal skje avtales med stipendkomiteen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her