Stipendordning ved Norsk Vannforening

Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger. Norsk vannforenings virksomhet skal kjennetegnes ved høy kompetanse og engasjement. Foreningen skal være synlig og anerkjent av alle vannfaglige miljøer, relevante myndigheter og blant foreningens medlemmer.

Et hovedfokus i Norsk vannforenings strategi 2011-2014 er å drive aktivt rekrutteringsarbeid. Studenter tilknyttet vannfaglige studier er derfor en av foreningens hovedmålgrupper. På bakgrunn av dette har Norsk vannforening etablert et stipendfond for studenter tilknyttet fagområdet Vann. Stipendordningen åpner for syv stipender à maks 10 000 NOK hver, totalt 70 000 NOK per år til utdeling. Stipendordningen vil legge spesiell vekt på aktiviteter relatert til internasjonalt nettverk, tverrfaglige vannrelaterte prosjekter og kompetanseutveksling. Videre vil det prioriteres deltakelse på konferanser, seminarer og kurs, studiebesøk til nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet og prosjekt-/masteroppgaver. Ved tildeling av stipend vil det settes krav til et innlegg eller artikkel i tidsskriftet VANN og eventuelt formidling gjennom en presentasjon ved Norsk vannforenings fagtreff eller seminar.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her