Undervisning

Stiftelsen Forsikringsakademiet

Stiftelsen Forsikringsakademiets formål er å fremme relevant utdanning for forsikringsnæringen i Norge, dette gjelder forsknings- og utredningsvirksomhet samt vekttallsgivende og ikke vekttallsgivende studier og kurs gjennom utdelin... Les mer

Undervisning

Juristfondets mastergradsstipend

Medlemmer av Juristforbundet som har begynt å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap (30 eller 60 studiepoeng) kan søke om stipend og eventuelt skriveplass hos... Les mer