H.P.Petersens legat

H.P. Petersens Legat er opprettet av brødrene Asdolf, Leo og Wilfred Petersen. Det ble opprettet i 1969 med sin første utdeling i 1971. I disse årene har legatet delt ut kr. 11,7 millioner til studerende ungdom.

Den årlige utdelingen er avhengig av avkastningen på grunnkapitalen, slik at disponibelt beløp for stipendier kan variere fra år til år. Legatets formål er å yte støtte til videre utdannelse, fortrinnsvis i teknisk og praktisk retning. Studium for å bli ingeniør og arkitekt er innenfor dette formålet. Støtten ytes i form av årlige stipend til personer som såvel i som utenfor skole som har vist god oppførsel, vilje til innsats og målbevisst arbeid.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her