KS Mastergradsstipend

KS kan tildele masterstipend, kr. 25000,- til studenter som velger å skrive masteroppgave som belyser kommunale/fylkeskommunale emner og problemstillinger.

Det er et krav at oppgaven:
- Knytter an til aktuelle utfordringer i kommunene/fylkeskommunene
- Faglig sett har relevans for mer enn en kommune/fylkeskommune


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her