Masterstipend fra Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) ønsker å motivere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenheng og forebyggingsmuligheter. Derfor deler de ut to stipend, som hvert er på 10 000 kroner.

Trygghet og sikkerhet er viktig for hele samfunnet, og for hver enkelt av oss. Krig, naturkatastrofer og terrorisme er noe av det vi frykter mest, men det er de mer hverdagslige ulykkene som skjer oftest.
De fleste ulykker med personskader skjer i hjemmet eller i nærmiljøet og det er disse ulykkene vi er opptatt av å forebygge.
Hvert år vil 660 000 mennesker oppsøke legehjelp pga. en skade. Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at skader i hjem- og fritidssektoren koster samfunnet i hvert fall ca. 210 milliarder pr. år.
Skader som skjer i hjem og nærmiljø kan f.eks. dreie seg om drukning, transportulykker (sykkel, sparkesykkel og gange), fall, brann, skålding av hud (særlig når det gjelder barn), forgiftning og hodeskader (manglende bruk av hjelm).
Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Det kan være studier i folkehelse, arkitektur, ergoterapi, arealplanlegging, HMS, sykepleie, sosiologi, helse, jus, eller noe helt annet der skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter er tema og har relevans for oppgaven.
Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Skafor vil kunne bidra med innspill og kontakter. Stipendet tildeles av styret i Skafor.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her