Miljøringens studentstipend

Formål:
Formålet med stipendet er å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Det kan søkes om støtte til faglig påfyll, som seminarer, konferanser og studiereiser innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet kan også brukes til å finansiere egenstudier, presentere resultater eller øke utbyttet i eget arbeid med masteroppgave.
Tildeling:
Øvre aldersgrense for søkers stipendtildeling er 30 år, og vedkommende må være tatt opp til et masterprogram ved norsk universitet eller høyskole som er relevant for Miljøringens formål og virksomhet.
Styret i Miljøringen vurderer innkomne søknader og tildeler inntil tre stipender per år ut fra formål, faglig innhold og søkers kvalifikasjoner. Stipendutdeling kan utebli dersom styret finner at søknadene ikke kvalifiserer eller mangler tilfredsstillende begrunnelse. Annonsering av hvem som får stipendet skjer medio juni samme år.
Stipendets størrelse:
Årlig tildeles inntil kr. 30.000,- fordelt på ett til tre stipender.
Krav til den som mottar stipendet:
Den eller de som mottar stipend må benytte det i samsvar med søknaden innen ett år etter tildeling. Mottakeren må presentere skriftlig eller muntlig hva stipendet er blitt brukt til, ved å holde innlegg på et av Miljøringens temamøter eller lage reisebrev til hjemmesiden.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her