Sametingets stipend

*Språkmotiveringsstipend for elever i videregående skole:
Språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole. Målet med stipendet er å bidra til at flere snakker samisk og særlig motivere ungdom til opplæring i samisk språk.
Tilskuddsmottaker og målgruppe: Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk. Gjelder også elever med samiskopplæring som fjernundervisning.
Gjelder også for de som er norsk statsborger eller har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er elev ved et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland og har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning i Norge.
Beregningsregler:
- Samisk som førstespråk: kr 7 500 - Samisk som andrespråk - samisk 2: kr 5 500
- Samisk som andrespråk - samisk 3 eller samisk 4: kr 3 000 - Samisk som fremmedspråk: kr 3 000
For mer informasjon: Se www.sametinget.no eller ta kontakt på samediggi@samediggi.no eller tlf. 78 47 40 00

* Duodjistipend:
Stipend for elever som studerer duodji som ved videregående skole, Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk eller høgskole/ universitet. Målet med stipendet er å øke antall elever som velger duodjiutdanning.
Videregående skole nivå:
Målgruppen: Heltidselever ved videregåendeskole som har duodji som hoveddel av programfag.
Beregningsregel: Kr. 10 000,- per elev

*Stipend for høyere utdanning:
Formål: flere barnehage- og grunnskolelærere med samisk språk- og kulturkompetanse.
Målgruppe: studenter som tar barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning med samisk i fagkretsen/ i samisk som første- eller andrespråk.
Beregningsregler:
Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 25 000
Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000
Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5 000

*Kultur- og idrettsstipend:
Sametingets kultur- og idrettsstipend skal motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor kunst, kultur og idrett. Fire stipend á kr 25 000 deles ut. Stipendet skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendet skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her