Utdanningsforbundets støtte

Oslo Lærerinnelags Fond
Kvinnelige lærere i grunnskolen i Norge kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Forskningen må være innenfor det pedagogiske området og være relatert til grunnskolen. Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng og være innrettet mot grunnskolen.

Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend
Medlemmer av Utdanningsforbundet kan søke om stipend til videreutdanning. Søknad kan sendes når videreutdanningen er påbegynt. Utbetaling av stipend skjer etter fullført og dokumentert videreutdanning. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år.Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng (stp). Stipend kan utgjøre inntil 10 000 for 60 stp. og 20 000 for 120 stp. Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter fem år.

Skolefrontens Fond
Formålet med Skolefrontens Fond er å fremme demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet – dette dannet også basis for lærernes kamp under okkupasjonen i 1940 - 1945. Fondets avkastning skal nyttes til tiltak som fremmer de tiltak som her er beskrevet.

Skolefrontens Fonds Stipendordning
Stipendmidlene kan gis til følgende tiltak som fremmer fondets formål: Pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid. Pedagogisk og faglig utviklingsarbeid knyttet til konkrete prosjekter. Kurs og studiereiser som har direkte tilknytning til pedagogisk eller faglig utviklingsarbeid..

Skolefrontens Fonds solidaritetspris
Prisen skal fremme og underbygge formålet med Skolefrontens Fond om å fremme demokratiske holdninger og verdier – som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet. Prisen gis til personer, organisasjoner eller institusjoner som gjennom arbeid med konkrete prosjekter i skolen eller med arbeid med barn og ungdom, har bidratt til å fremme nasjonal og internasjonal forståelse og solidaritet og motvirke utvikling av og utbredelse av diskriminerende og rasistiske holdninger. Prisens størrelse vil være på minimum 50.000,- kr med tilhørende diplom.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her