Annet eller utspesifisert

A. W. Scheels Stiftelse

Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo. Det er kun etterkommere av Anton Wilhelm Scheel som kan søke om midler fra stiftelsen. Les mer

Annet eller utspesifisert

Amelia Earhart stipend

Fondet ønsker å belønne kvinner som utmerker seg innen vitenskap og teknologi, samt høyne kvinners status. Stipendiater kan arbeide innen felter som aerodynamikk, fysikk, astronomi, medisin, meteorologi, biologi, miljøspørsmål eller... Les mer

Annet eller utspesifisert

Arktisstipendet

Midlene gis som personlig stipend til hovedfag- og dr.gradstudenter ved norske universitet og høgskoler samt til norske studenter ved utenlandske universitet. Midlene skal dekke ekstrautgifter ved reiser og opphold i felt i arktiske... Les mer

Annet eller utspesifisert

Bergens forskningsstiftelse

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF... Les mer

Annet eller utspesifisert

Bergens Universitetsfond

Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops. Les mer

Annet eller utspesifisert

Borregaard forskningsfond

Borregaard Forskningsfond ble opprettet 18. april 1952. Av kapitalens avkastning kan 2/3 fortrinnsvis benyttes til fremme av skogforskningen. Den øvrige del av kapitalens avkastning kan brukes til å fremme forskning vedrørende hel... Les mer