Medisin/vetrinærmedesin/helse

Advokat Rolf Sandberg Reberg og Ellen Marie Rebergs legat

Til forskning av Parkinsons sykdom. Forskningsprosjektene må utarbeides og gjennomføres ved norsk nevrogisk klinikk og/eller ved norsk universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på større forskningsprosjekter. Støtte ov... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes og Martin Sudlands legat til medisinsk forskning

Til fremme av forskning av kreft, hjerte- lungesyke og sukkersyke. Til utdeling: Avkastning av grunnkapitalen på kr 1.000.000 (indeksreguleres). Tildeling blir gitt til de respektive sykdomsgruppers sentrale organisasjoner som vider... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes Sars legat

Formål: Å støtte bl.a. blindesaken, indremisjonen, utforsking av sykdommer og hjelp til handikappede. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Anett Andersens legat

Legatets formål er å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som kan bidra til en hyggeligere hverdag og økt velvære man ellers ikke ser seg i stand... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Annelise Jelstrups legat

De disponible midlene brukes til å fremme forskning på hjerte- og karsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender. Les mer