Medisin/vetrinærmedesin/helse

Advokat Rolf Sandberg Reberg og Ellen Marie Rebergs legat

Til forskning av Parkinsons sykdom. Forskningsprosjektene må utarbeides og gjennomføres ved norsk nevrogisk klinikk og/eller ved norsk universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på større forskningsprosjekter. Støtte ov... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes og Martin Sudlands legat til medisinsk forskning

Til fremme av forskning av kreft, hjerte- lungesyke og sukkersyke. Til utdeling: Avkastning av grunnkapitalen på kr 1.000.000 (indeksreguleres). Tildeling blir gitt til de respektive sykdomsgruppers sentrale organisasjoner som vider... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes Sars legat

Formål: Å støtte blant annet blindesaken, indremisjonen, utforsking av sykdommer og hjelp til handikappede. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agrias Forskningsfond

Agrias Forskningsfond er til for å fremme forskning om selskapsdyr innen veterinærmedisin, genetikk og etologi, men også forskning om selskapsdyrenes psykiske, sosiale og økonomiske betydning. Målet er at forskningsresultatene skal... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond

Stiftelsen skal gi bidrag til vitenskapelig forskning og utvikling vedrørende diabetes og tilstøtende fagfelt som foregår ved Oslo Diabetes Forskningssenter. Les mer