Medisin/vetrinærmedesin/helse

Advokat Rolf Sandberg Reberg og Ellen Marie Rebergs legat

Til forskning av Parkinsons sykdom. Forskningsprosjektene må utarbeides og gjennomføres ved norsk nevrogisk klinikk og/eller ved norsk universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på større forskningsprosjekter. Støtte ov... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes og Martin Sudlands legat til medisinsk forskning

Til fremme av forskning av kreft, hjerte- og lungesyke og sukkersyke. Til utdeling: Avkastning av grunnkapitalen på kr 1.000.000 (indeksreguleres). Tildeling blir gitt til de respektive sykdomsgruppers sentrale organisasjoner som vi... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agnes Sars legat

Formål: Å støtte blant annet blindesaken, indremisjonen, utforsking av sykdommer og hjelp til handikappede. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Agrias Forskningsfond

Agrias Forskningsfond er til for å fremme forskning om selskapsdyr innen veterinærmedisin, genetikk og etologi, men også forskning om selskapsdyrenes psykiske, sosiale og økonomiske betydning. Målet er at forskningsresultatene skal... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer . Fondet skal fremme undersøkelser og videreutdanning som tar sikte på å øke vår kunnskap om årsakene til menneskets indremedis... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Alf Harborgs fond

Fondet støtter klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen ALS. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Anett Andersens legat

Legatets formål er å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som kan bidra til en hyggeligere hverdag og økt velvære man ellers ikke ser seg i stand... Les mer