Medisin/vetrinærmedesin/helse

Annelise Jelstrups legat

De disponible midlene brukes til å fremme forskning på hjerte- og karsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Astri og Birger Torsteds legat til bekjempelse av kreft

Til kreftforskning eller andre tiltak for bekjempelse av kreft. Det gis forrang for søkere fra Universitetet i Oslo. Søknaden må begrunnes med bl.a. angivelse om hva midlene skal brukes til, samt hvor meget det søkes om. Årlig beløp... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Bioingeniørfaglig Institutts studiefond

Formålet er å gi økonomisk støtte til medlemmer av NITO Bioingeniørfaglig institutt slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget. Instituttets medlemmer kan som hovedregel søke studiefondet om økon... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Caroline Musæus Aarsvolds fond

Av stiftelsen avkastning utdeles to studie- og reisestipend til yngre norske indremedisinere. Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon vil bli prioritert. S... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Den norske veterinærforenings faglige vitenskapelige fond

DNVs faglige vitenskapelige fond er dannet pr. 1. januar 1991 ved sammenslutning av Veterinærfondet (1909), I.A. Lo`s legat (1930) og veterinærdirektør Niels Thorshaugs fond (1943). Midler kan deles ut til medlemmer av DNV til følge... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Det medisinske fakultets stipendier, Universitetet i Bergen

* Det alminnelige medisinske forskningsfond. Til fremme av medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen. Samlet beløp til utdeling ca. kr 50 000-60 000. * Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen. Til fremm... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Det Norske Radiumhospitals legater

Det finnes 3 legater som styres av et Legatstyre: Legat til kreftforskningsformål ved Radiumhospitalet, Legat til pasientformål ved Radiumhospitalet og Legat for gavemidler til Radiumhospitalet. Alle utdelinger går imidlertid til h... Les mer