Medisin/vetrinærmedesin/helse

Diabetesforbundets Forskningsfond

Fra Diabetesforbundets Forskningsfond deles det hvert år ut midler til forskningsprosjekter, kvalitetsutviklingsprosjekter og reisestipend. Hva som støttes: Forskning skiller seg ut fra annet utredningsarbeid ved at den søker å... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Dr. Alexander Malthes legat

Til beste for dyktige, yngre, norske leger til videreutdannelse i kirurgi eller gynekologi og å yte belønning for epokegjørende eller fremragende vitenskapelige arbeider eller oppdagelser av leger vedrørende disse fag. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Dr. Alexander Malthes legat til beste for yngre leger

Videreutdanning av lovende eller fremragende yngre norske leger i indremedisin eller beslektede grener. Det kan for tiden deles ut én porsjon à kr 100.000. Aktuelle søkere er leger under 40 år som har tatt doktorgraden med et indrem... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Stiftelsen støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket universitet kandidaten tilhører. Støtte gis erfaring... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Dr. Trygve Gythfeldt og frues forskningsfond

Fondet yter etter søknad midler til basalforskning vedrørende degenereringssykdommer i muskel- og skjelettsystemet, epidemiologiske problem og vurdering av terapiformer i forbindelse med slike sykdommer. Fondet dekker normalt ikke u... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat

Til fremme av psykoanalytisk/psykosomatisk forskning. Primært til klinikere (enkeltpersoner), slik at de skal kunne kjøpe seg fri fra f.eks. privatpraksis eller annet klinisk arbeid for å kunne arbeide med et mindre prosjekt eller b... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Familien Blix' fond

Til fremme av medisinsk forskning innenfor feltene hjerte/kar-sykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Det deles ut mellom 800.000 - 1.000.000 kr årlig. Les mer