Medisin/vetrinærmedesin/helse

Felleslegatet til Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfolds legat gir økonomisk bidrag til ansatte i sykehuset i forbindelse med videre-/etterutdanning, forskning og studier av blant annet kreftsykdommer, hjerte-karsykdommer og nevrologi samt til ansatte som har gjort... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Fond til fagutvikling, Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsens formål er å arbeide for, og gjennomføre tiltak som kan bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjon i Norge, og sikre at tilgjengelige organer blir benyttet. Stiftelsen skal gjennomføre tiltak for å øke... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Fondet for karkirurgisk forskning

Til fremme av utdannelse, opplæring og forskning innen fagområdet karkirurgi. Søkere forutsettes å ha vært ansatt på kar.kir. seksjon St. Olavs Hospital i min 2 år. Til utdeling ca kr 10–15.000. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Forskningsfondet for astma og allergi

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innenfor astma- og allergifeltet. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter so... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Forskningsfondet for Cøliaki

Formål: Å fremme forskning om cøliaki innen den medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor ved tildeling av forskningsbidrag. Bidraget til forskningsprosjekter kan variere inntil kr. 250.000. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Forskningsmidler fra Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Per B. Larssens legat og Alf og Synnøve Hørlands legat. Det gis økonomisk støtte til medisinsk forskning som tar sikte på å finne årsakene til sykdommen multippel sklerose. Medisinere/sykehus som driver medisinsk forskning på sykdom... Les mer