Medisin/vetrinærmedesin/helse

G.E. Stangelands stiftelse til nevrokirurgisk forskning

Til forskning og utviklingsarbeid i nevrokirurgi. Målsetningen er å bidra til at fremtidige pasienter blir gitt best mulig behandlingstilbud. Forsknings- eller utviklingsprosjekter som utføres ved, eller utgår fra nevrokirurgisk av... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Gidske og Peter Jacob Sørensens Fond

Stiftelsens formål er i første rekke å fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske område med minst 50% av den årlige avkastning som skal utdeles. Unntatt i særlige tilfelle skal det ikke tildeles midler til et bes... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Harald og Sofie Postmyrs legat

Stiftelsen støtter forskning på sykdommene hjerneslag og psoriasis. Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 30 000 kr. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Harry W. Holms stiftelse

Til utvikling av den felles transplantasjonsvirksomhet som foregår ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling og medisinske avdeling. Søknadsfristen kunngjøres ved oppslag på Rikshospitalets kirurgiske avdeling og medisinske avdeling. Les mer