Medisin/vetrinærmedesin/helse

Inger Holms Minnefond

Til støtte av bl.a. øyemedisinsk forskning. Beløpets størrelse er avhengig av fondets avkastning og blir utbetalt avhengig av inngangen av aksepterte prosjekter. Utbetalingen skjer vanligvis i slutten av mars hver år. Sammen med søk... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Jeanette og Søren Bothners legat

Legatets formål er å bidra til at den kjernevirksomhet som ved legatets opprettelse ble utøvet ved Det Norske Radiumhospital, til enhver tid kan utøves til allmennhetens beste, spesielt til fordel for befolkningen i Nord-Norge. I de... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Joh. H. Andresens Medisinske fond

Fondet fremmer utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer, inkludert midler til å forebygge og helbrede slike sykdommer. Det gis fortrinnsvis støtte til forskning innen hjerte- og karsykdommer, og innen nærings- og nytelse... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Johan og Ole Ekebergs legat

Formål: Å støtte forskning i hjerte- og karsykdommer. Avkastningen skal tildeles leger i Norge som forsker i hjerte- og karsykdommer, - leger fra Akershus skal prioriteres. Les mer