Medisin/vetrinærmedesin/helse

Kirsten Myklevolls minnestiftelse

Formål: Å yte bistand til forskning/undersøkelser om smerte-/symptomlindring uten medikamenter med sikte på økt innsikt/bedre forståelse av virkningen, herunder også studere muligheter for utviding av settet med virkemidler samt å u... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Klosterstiftelsen

Stiftelse innen forskning og utviklingstiltak vedr allergi, astma og kroniske lungesykdommer hos barn og unge mv. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Kompetanseoppbyggingsfondet

Kompetanseoppbyggingsfondet avsetter midler til stipend vedrørende opplæring/etterutdanning i ledelse for farmasøyter i apotek tilknyttet Virke (Boots og Apotek1) . Man må være medlem av Norges Farmaceutiske Forening for å kunne s... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse

Stiftelsen gir tilskudd til medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer. Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED. Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 5... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Laerdal Foundation

Formål: Å støtte praktisk orientert forskning og utvikling innen akuttmedisin. Prosjekter kan omfatte eksperimentelle eller kliniske undersøkelser, diagnostikk, behandling og transport av pasienter med livstruende sykdom eller skade... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Lars Kristian Sundseths legat

Det deles ut midler til bekjempelse av Parkinsons sykdom. Normalt blir det delt ut porsjoner à ca. kr 20.000, - men det er intet i veien for at én enkelt søker kan motta et større beløp. Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Lasselitens fond for hjertesyke barn

Stiftelsen har som ideelt formål i vid utstrekning å hjelpe hjertesyke barn og ungdom, herunder ved: · å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling; · å bidr... Les mer