Agnes og Martin Sudlands legat til medisinsk forskning

Til fremme av forskning av kreft, hjerte- og lungesyke og sukkersyke. Til utdeling: Avkastning av grunnkapitalen på kr 1.000.000 (indeksreguleres). Tildeling blir gitt til de respektive sykdomsgruppers sentrale organisasjoner som videreformidler pengene til aktuelle forskningsprosjekter.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her