Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer .
Fondet skal fremme undersøkelser og videreutdanning som tar sikte på å øke vår kunnskap om årsakene til menneskets indremedisinske sykdommer, eller bidra til økt kunnskap og innsikt til å forebygge og behandle slike sykdommer.

Det gis særlig midler til undersøkelser av kosthold, inntak av matvarer og næringsstoffenes betydning for sunnhet og sykdom.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her