Alvhilde (Alvi) Eliassens fond for endokrinologisk forskning

Formål: Bidrag til forskning av hvilken betydning anomalier (defekter) i den endokrine kjertelfunksjon (hormonell forstyrrelse, kromosomavvik) hos mennesket har for utvikling av kriminelle adferdsmønstre. Homofili og kastrasjon kommer ikke i betraktning. Forskningsobjekter skal være drapsmenn, sedelighetsforbrytere og grove vinningsforbrytere. Årlig utdelingsbeløp kr 20 000 - som vurderes økt betydelig - utbetales til lege under 50 år som har tatt medisinsk doktorgrad i endokrinologi og har tilknytning til et stort langtidsfengsel eller sikringsanstalt. Styret kan foreta utdeling til lege som ikke fyller nevnte kriterier.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her