G.E. Stangelands stiftelse til nevrokirurgisk forskning

Til forskning og utviklingsarbeid i nevrokirurgi. Målsetningen er å bidra til at fremtidige pasienter blir gitt best mulig behandlingstilbud. Forsknings- eller utviklingsprosjekter som utføres ved, eller utgår fra nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus har fortrinnsrett. Bidrag kan gis til:
A. Forskning: Anskaffelse av vitenskapelig utstyr.
B. Utviklingsarbeid: Til utvikling og evaluering av metoder i diagnostikk, operativ behandling, prognostikk eller etterbehandling ved nevrokirurgiske lidelser.
C. Videre-utdannelse: Ved bidrag til studiereiser og invitasjon av utenlandske forelesere.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her